Wyszukiwarka
Kontakt

Czynne:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 17:00
Doradca:
Tel. 00492932/9771-23
(mówimy po polsku i angielsku)
E-Mail:
info@lozyska-sklep.pl 

Oznaczenia kodowe łożysk

Wyszukiwarka

 System oznaczania łożysk

Z czego składają się kody zamówieniowe łożysk? Oznaczenia łożysk stanowią kombinację liczb i liter składających się na sekcje numerów podstawowych oraz symboli dodatkowych, które mogą występować w postaci sufiksów lub rzadziej prefiksów. Symbole stosowane w oznaczeniach łożysk w przypadku łożysk standardowych określone są w normach JIS B 1513 i DIN 623.

 podstawy oznaczeń łożysk

Oznaczenie podstawowe to zbiór informacji o typie i wymiarach łożyska zawartych w symbolu alfanumerycznym. Wyróżniamy w nim:

  • rodzaj łożyska wskazujący na typ: kulkowe, kulkowe skośne itd.
  • kod serii wymiarowej wskazujący na wielkość łożyska,
  • kod średnicy wewnętrznej wskazujący na wielkość otworu montażowego po stronie
    wałka.

Zestawienie poniżej opisuje podstawowe symbole stosowane w oznaczeniach łożysk wiodących firm takich jak INA, SKF, NSK. Jest to bardzo przydatne narzędzie, mówiące z czego składają się kody zamówieniowe łożysk oraz jak czytać oznaczenia kodowe łożysk.

poprzecznekulkowe    kulkowe poprzeczneZwykłe: 617, 627, 637, 608, 618, 628, 638, 609, 619, 639, 160, 60, 62, 63, 64
Dwurzędowe: 42, 43
Do iskrowników: BO, E, L, M
kulkowe skośneJednorzędowe: 708, 718, 719, 70, 72, 73, 74
Jednorzędowe dwukierunkowe (czteropunktowe):
Q2, QJ2, QJ3, QJ10
Dwurzędowe: 30, 32, 33, 38
kulkowe wahliwe10, 112, 12, 13, 22, 23, 130, 139
kulkowe samonastawneW zależności od producenta:
Shaeffler - INA: GRAE, RAE, RALE, RA, GE, E, GE, GLE, GAY, AY, SUB, SUC, SUG
i wiele innych
SKF: YEL, YAR, YAT, YET
NSK: AS, UC, UK
wałeczkowe    walcoweJednorzędowe: NU10, NU2, NJ2, NUP2, N2, NJ22, NUP22, NU3, NJ3, NUP3, N3, NU23, NJ23, NUP23, NU4, NJ4, NUP4
Dwurzędowe: NN30, NNU49, NNU60
stożkowe329, 320, 330, 331, 302, 322, 332, 303, 313, 323
baryłkowe238, 248, 239, 249, 230, 240, 231, 241, 222, 232, 213, 223
igiełkoweCienkościenne: HK, BK
Masywne: NA, NKI, NOA, PNA, R
wzdłużnekulkowe  kulkowe wzdłużneDwu-podkładkowe: 590, 591, 510, 511, 512, 532, 513, 533, 514, 534 
Trzy-podkładkowe: 522, 542, 523, 543, 524, 544
kulkowe skośne wzdłużne2344, 2347
wałeczkowe  walcowe igiełkowe811, 812, 893, 874, 894
baryłkowe292, 293, 294

 

Kod serii wymiarowej zbudowany jest w następujący sposób:
- dwie cyfry oznaczają wymiary łożyska w systemie metrycznym,
- trzy cyfry oznaczają wymiar łożyska w systemie calowym,
- konstrukcja kodu: seria szerokości + seria średnicy

10 = szerokość 1; średnica 0 (seria wymiarowa 10)
2 = szerokość 0; średnica 2 (seria wymiarowa 02)
22 = szerokość 2; średnica 2 (seria wymiarowa 22)
2 = szerokość 0; średnica 3 (seria wymiarowa 03)
23 = szerokość 2; średnica 3 (seria wymiarowa 23)

Oznaczenie średnicy otworu łożyska należy czytać wg następującego schematu.

Kod średnicy wewnętrznej łożyska Średnica otworu [mm] 
 01 10
 02 12
 03 15
 04 17
 04 do 96 20 do 480
 500 500
 600 600

 

W zakresie średnic otworu 10-17 mm symbol otworu tworzą dwie ostatnie cyfry, np. 6201 – łożyska serii 62 o średnicy otworu 12mm. Dla łożysk w zakresie średnic 20 480 mm dwie ostatnie cyfry stanowiące symbol otworu powstają zpodzielenia średnicy otworu przez 5. Średnicę otworu łożyska od 500 mm wzwyż oznacza się przez podanie jego rzeczywistego wymiaru.

 Prefiksy i sufiksy to elementy oznaczenia charakteryzujące jego szczegółowe typy budowy.

  • prefiksy używane są stosunkowo rzadko. Służą one prawie wyłącznie do wskazywania indywidualnych elementów kompletnych łożysk lub do oznaczania łożysk miniaturowych,
  • do oznaczania modyfikacji budowy stosuje się bardzo wiele różnych sufiksów. W szczególności, sufiksy dostarczają takich informacji jak konstrukcja wewnętrzna, konstrukcja zewnętrzna, uszczelnienia, typ koszyka, luz wewnętrzny, tolerancje, zastosowany środek smarny.

 

 Jak czytać oznaczenia kodowe łożysk? W celu wyjaśnienia posłużymy się przykładami: 

Oznaczenia kodowe łożysk - Galeria 4

prefiksy w łożyskach

prefiksy w łożyskach

sufiksy w łożyskach

sufiksy w łożyskach

przyrostki, kody w łożyskach

przyrostki, kody w łożyskach

0.1637620926